Servery

Postavíme vám server do firmy i kanceláře

dekorace server
Pro větší firmy
Servery pro každou službu zvlášť na samostatném hardware; případně jako virtuální servery na jednom výkonném stroji.
Do kanceláře
Server "vše v jednom" na tichém serverovém stroji. Bydlí v koutě, nevíte o něm a rád pracuje pro vás.

Zázemí

Dohled

Na všech serverech instalujeme dohledový systém, který usnadňuje správu a včasné odhalování problémů. Dohledový server je propojen s naší centrálou, takže máme stálý přehled o všech námi spravovaných serverech.

Administrace

Administraci vašeho serveru zajišťujeme zcela a naprosto. Je součástí technické péče a nedílnou součástí dodávky. Na přání můžeme zpřístupnit některé rutinní záležitosti vašemu administrátorovi (zřizování uživatelských účtů ap).

Dokumentace

K námi instalovaným produktům obdržíte samozřejmě dokumentaci. Technickou i uživatelskou.

Hardware

Doporučujeme profesionální serverový hardware. Éra vyřazených PC ve funkci serveru je pryč. Zaprvé to je velmi nespolehlivé řešení. Zadruhé ceny serverů dnes začínají na deseti tisíc korunách.
Tak na čem šetřit?

Udržujeme kontakty s předními výrobci serverů: IBM, Fujitsu, Dell a Hewlett Packard.

Software

Základ systému

Na servery instalujeme GNU Debian Linux. To je dnes opravdu pojem. Je to jedna z hlavních linuxových odnoží. Jeho hlavními rysy jsou:

Na tomto operačním systému pak běží námi nabízené produkty:

Web server

Mít vlastní web server znamená mít prakticky neomezený prostor pro svoje webové stránky. Navíc si můžete nechat nainstalovat libovolná rozšíření a doplňky, různé databáze ap.

podrobnosti ->

Mail server

Firemní mail server umožňuje neomezené množství poštovních schránek a aliasů (ano, svobodná licence Debian Linuxu vás v ničem neomezuje).

K poště můžete přistupovat jak pomocí poštovních programů (Outlook, Thunderbird,...), tak i pomocí internetového prohlížeče (webmail) odkudkoliv na světě.

Server je samozřejmě vybaven antispamovým filtrem s přístupem do karantény. Je tu i antivirus.

podrobnosti ->

Proxy server

Je vlastně filtr přístupu na internetové stránky (web). Chodí-li vaši zaměstnanci na web přímo, bez filtru, nemůžete ovlivnit ani kam kdo a kdy může, ani to, že nestáhne vira, trojského koně či jinou potvoru. Můžete využít i další filtry - třeba "nevhodného" obsahu.

Proxy nabízí i statistky návštěv, umožňující vidět nejen kdo kdy kam chodí, ale i kolik toho stahuje a jak vám tedy zatěžuje firemní linku.

podrobnosti ->

FTP server

Umožňuje ukládat na serveru soubory a umožnit je jiným lidem si stáhnout. Především přes Internet. Může pomoci vyřešit problém, kdy potřebujete posílat e-mailem obrovské přílohy, což nejde. Takže velký soubor umístíte na FTP server a do mailu místo souboru vložíte jen odkaz na tento soubor na vašem FTP serveru. Na mail serveru je tato možnost již zabudovaná v maximálně zautomatizované podobě.

Souborový (file) server

Slouží k centrálnímu ukládání dat. V zpočátku bývají firemní data uložena na různých počítačích lidí, kteří s nimi pracují. Když ale firma povyroste, je centrální úložiště nezbytností. Jednak umožňuje sdílený přístup ke všem datům nezávisle na tom, kdo má právě svůj počítač zapnutý a rovněž výrazně usnadňuje zálohování.

Také řeší problém s cestováním s notebooky - ztráta notebooku s firemními daty může být hodně bolestivá. Data na fileserveru je možné zpřístupnit vybraným osobám i přes Internet; nemusí je tak vláčet s sebou.

podrobnosti ->

Zálohovací (backup) server

Zálohování nás sice nebaví, ale koukněte do zákona o účetnictví. Nic nás nezachrání :o)

Moderní zálohovací systémy fungují tak, aby zálohování probíhalo maximálně automatizovaně. Centrální server stahuje data z ostatních počítačů a ukládá je na pásky, které bezpečně ukládáte mimo prostor firmy. Pásky rotují v několika generacích, takže máte několik záloh zpětně. Pravidelně se dělá úplná záloha; mezi nimi se dělají denní, rozdílové zálohy.

podrobnosti ->

Firewall

Brána mezi Internetem a vaší sítí má veliký význam pro vaše pohodlí i vaši bezpečnost. Umíme firewally od těch malých, co se dají koupit již hotové, po aplikační firewally se zabudovným proxy serverem a mailovým antispamovým a antivirovým filtrem.

podrobnosti ->