Záhlaví stránky Technické služby města Litoměřice

Vedení:

Ing.Ivo Elman
ředitel

reditel@tsmlt.cz

Ing. Vítězslav Votruba
koordinátor

koordinator@tsmlt.cz

Kontatky na jednotlivé služby
viz sekce "kontakty"
a úseky v menu.

O Organizaci

Příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice byla zřízena usnesením zastupitelstva ze dne 7. září 1995. Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce v oblasti komunálních služeb.

Předmětem činnosti navazujícím na hlavní účel zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení čistoty města, správy a údržby města, údržby majetku a veškerá další činnost pro zřizovatele. Ve volné kapacitě nabízí své služby i ostatním zájemcům.

Kde nás najdete

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky